PROGRAMMA

VOOR IEDERE STUDENT DE JUISTE CURSUS!

A. Basisopleiding voor beginners:

 

 

De basiscursus is gericht op het verwerven van de basis elementen, kennis te nemen van het gekozen matriaal en hiermee vertrouwd te raken, of het nu marmer, hout, klei, of een ander materiaal is.


Er van uitgaande dat het gekozen materiaal marmer is, bijvoorbeeld: begint men met het uitzoeken van het meest geschikte stuk marmer, de juiste plaatsing van het materiaal op de werkbank gedurende de verschillende werkstadia, het gebruik van de meest geschikte gereedschappen gedurende de diverse stappen en hun onderhoud. Vanaf de keuze van het marmer tot het polijsten van het beeldhouwwerk, worden alle tussenliggende stappen onder de loep genomen.


Men verwerft geduld en volharding in het werk.

 

In de basiscursus meet de student zijn leervermogen, maar bovenal leert hij de ‘angst om te falen’ te overwinnen. Het zal de student lukken zijn beeldhouwwerk vorm te geven, door middel van het toepassen van de geleerde technieken en zo zijn eigen creativiteit in het materiaal tot uitdrukking te brengen

B. Cursus van het perfectioneren en verdiepen, met behulp van mechanische apparatuur:

 

Als de student al technische/artistieke ervaring heeft opgedaan, hetzij zelf, hetzij bij ons, wordt er een werkplan opgesteld dat voldoet aan de wensen van de student, rekening houdend met de technische en expressieve vaardigheden en de creativiteit van de student.

 

De docent zal, vanaf het eerste contact met de student, diens kennis testen en gedurende de opleiding blijven toetsen.


De student kan verzoeken om tijdens de cursus pneumatische of elektrische apparatuur te gebruiken, of haakse slijptollen, een en ander in overleg met de docent.

C. Cursus voor speciale technieken in marmer of steen:

 

De cursus voor het aanleren van speciale technieken, zoals reproductietechnieken door middel van punten, vergrotingen door middel van een passer vinden alleen plaats op verzoek.


Bij de techniek van het vergroten met de passer geldt een minimum van twee studenten. Deze oefening wordt meestal uitgevoerd vanaf een model van een hoofd of een torso. In dit geval blijft het werkstuk eigendom van de studio. (voorzover het gaat om een reproductie van een beeldhouwwerk).

 

 

 • *. Bij elke cursus (gewoonlijk in modules van 2 weken) kunnen studenten uit alle catagorieën A,B,C aanwezig zijn (of de gelijktijdige aanwezigheid van beeldhouwers/huurders) met dien verstande dat iedere student individueel begeleid wordt door de docent.
 • In het geval dat het gekozen materiaal hout, klei of steen is vindt de cursus ook plaats bij inschrijving van slechts 1 persoon. Iedere cursus kan dus doorgaan met slechts 1 student (behalve in het bovengenoemde geval).
 • *. Aan het eind van de cursus wordt een deelnameverklaring afgegeven.
 • Neem contact met ons!

  Boek nu
  uw cursus

  Vul het formulier in door het selecteren van het type cursus, de accommodatie en de huurperiode, het is gemakkelijk en snel!

 • Tell a friend
  Message Send

  • Enter email address

   Invalid email

  • Enter Friend's e-mail

   Invalid email
  • I authorize the handling of my personal data based in the Italian Privacy law D.L. 30 June 2003 n. 196

   Allow privacy